Kvinnliga Ortopeders Stiftelse (BGS) utlyser rese/forskningsbidrag

Kvinnliga Ortopeders Stiftelse (BGS) utlyser rese/forskningsbidrag på 20 000 kr.

Bidraget kan sökas för yrkesmässig utveckling i form av resa för besök på annan klinik, deltagande i kurs/konferens eller forskningsarbete inom den ortopediska specialiteten för att främja kvinnliga ortopeders fortbildning.

Ansökan skickas till BGS sekreterare Ebba Fridh per e-post: ebba.fridh@vgregion.se

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökande i form av CV (en sida) och vad bidraget avses att användas till (max två sidor).

Sökande måste vara medlem i Svensk Ortopedisk Förening.

 

Redovisning av erhållna bidrag görs genom rese/forskningsrapport för publicering i Ortopediskt Magasin.

 

Stiftelsen BGS,

Kvinnliga Ortopeder i Sverige