Kallelse till digitala årsmöte 2020

På grund av COVID-19 kan vi i år tyvärr inte fysiskt träffas för ett årsmöte för Kvinnliga Ortopedens Sällskap 2020.
Den stadgeenliga delen av årsmötet kommer istället hållas digitalt 12 november 2020, kl 18.30.
Föreläsningar och bad sparar vi till nästa år!

Om ni vill vara med, får ni anmäla Er genom att skicka ett mejl till 2020bgos@gmail.com. Ni får sedan vidare information och instruktion angående mötet.

 

123462672_2814101732211416_3531191829686789709_n