Om Föreningen BGS

Kvinnliga ortopeders sällskap

Bad girl´s society – BGS

BGS är en ideell förening med syfte att:

 • vara ett nätverk för kvinnliga ortopeder och därmed erbjuda möjligheter till utbyte mellan äldre och yngre kollegor
 • bidra till att befrämja jämställdhet mellan könen
 • ordna årliga möten med ett vetenskapligt program och inspirerande föreläsningar samt social samvaro
 • stödja vidareutbildning och forskning och vara ett forum där man under prestigelösa former kan presentera sina projekt

Vem kan bli medlem i BGS?

 • Alla specialister i ortopedi
 • ST-läkare i ortopedi

Varför heter föreningen BGS?

 • Det första mötet hölls i Karlstad 1989 och samlade ett 20-tal kollegor från hela landet. Efter det vetenskapliga programmet åkte man buss till Skoghalls badhus – en röd trästuga mitt ute i skogen där deltagarna fick skönhetsbehandlingar och vattengympa med champagne. Under badet kom frågan upp vad vi skulle kalla oss, och namnet Bad Girl’s Society var en given vinnare. Efter detta har bad varit ett självklart inslag i alla våra möten som har hållits på många olika ställen i landet

Vad gör Stiftelsen BGS- Kvinnliga Ortopeder i Sverige?

 • Stiftelsens syfte är att främja yrkesmässig utveckling för kvinnliga ortopeder
 • Ett årligt resestipendium delas ut efter ansökan
 • Stipendiet kan användas för besök på en annan klinik, kongressdeltagande, forskning eller yrkesmässig fortbildning
 • Sökande måste vara medlem i Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

2022 års styrelse kommer från Göteborg! Namn följer!

 

2021 års styrelse:

 • Ordförande: Iris Holweg
 • Kassör: Karolin Petersson
 • Sekreterare: Beatrix Lauter
 • Ledamöter: Hanie Shamsolebad
 • Revisorer: Truike ThienMoa Liljebäck
 • Valberedning : Ebba Fridh, Marianne Flinck

 

Läs mer om vår historia här – PDF: BGS Historia

gpxsbnbgochty47gl0kh

 Besök Svensk Ortopedisk Förening’s hemsida