Årsmöte 2014

På Grand Hotel Saltsjöbaden ägde årsmötet och 25-års-jubileet rum med 25 kvinnliga deltagande ortopeder. Dagarna inleddes med att Margareta Berg och Ann-Charlotte Söderpalm berättade om BGS historia och hur stiftelsen kom till.  Vinnaren av Kvinnliga ortopeders stifelses stipendie 2014 Erica Domeij Arverud höll sedan en intressant föreläsning om hennes pågående forskning.

arsmote14

25-års jubileet hölls på Grand Hotel Saltsjöbaden utanför Stockholm.

 Torsdagen bjöd annars på ”Juridik för läkare” – en uppskattad föreläsning och en chans för närvarande ST-läkare att få delar av delmål i ST-målbeskrivningen uppfyllda. Sedan gavs tips och knep att använda vid operation av handledsfrakturer av Cecila Mellstrand Navarro och årsmötet avhandlades.

2

 Cecilia Mellstrand Navarro från Södersjukhuset har under året disputerat på handledsfrakturer men gav oss här hennes bästa ”tips och trix” för hur man får till det perfekta frakturläget i såret.

Kvällen bjöd på en ortopedisk femkamp, obligatoriskt bastubad och en middag med spontansång från Göteborgsortopederna. Fredagen ägnades åt presentation av ST-projekt och vetenskapliga projekt från deltagarna. Dagarna avslutades sedan med att Malin Carling föreläste om massiv blödning vid stor kirurgi och Carin Ottosson om nekrotiserande mjukdelsinfektioner.

UntitledKoncentrationen var på topp under tävlingsmomentet ”Gissa protesen”