Välkommen till Kvinnliga Ortopeders Sällskap!

Kvinnliga ortopeders sällskap är en ideell förening för kvinnliga ortopedspecialister och ST-läkare i ortopedi. Föreningen stödjer vidareutbildning och forskning genom att ordna årliga möten med ett vetenskapligt program, inspirerande föreläsningar samt social samvaro. Årsmöten utgör också ett forum där man under prestigelösa former kan presentera sina pågående eller tilltänkta projekt.

Kvinnliga ortopeders sällskap kallas också för Bad Girl´s Society – BGS – då första mötet i Karlstad 1989 även innehöll badhusaktiviteter. Under badet kom frågan upp vad föreningen skulle heta och namnet Bad Girl’s Society var en given vinnare. Bad i någon form har alltid därefter varit ett självklart inslag i BGSs möten.